Home  Home
 Festivals  Festivals 

 Nieuws  Nieuws
 Fotoalbum  Fotoalbum
 Reviews  Reviews
 Links  Links
 Contact  Contact
 Sitemap  Sitemap
Het weer in Ottawa
Click for Ottawa, Ontario Forecast

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuws? Meld u zich hier aan.

Ottawa.nl - English  home | sitemap | contact   

Geografie en klimaat

Canada is met een oppervlakte van bijna 10 miljoen km2 na de Russische Federatie het grootste land ter wereld. Het bestaat uit grote, vruchtbare prairies, immens grote merengebieden en wouden, ruige bergketens, uitgestrekte toendra's en is voor 89 procent onbewoond.
De grootste afstand van oost naar west bedraagt 5.514 km en van noord naar zuid 4.634 km. Centraal Canada bestaat uit een enorme vlakte, het 'Canadese Schild', dat een bekken vormt rond de Hudsonbaai. In het oosten wordt de vlakte begrensd door het Appalachengebergte en in het westen door de Cordillerabergketens, waarvan de Rocky Mountains deel uitmaken.
Tot het grondgebied van Canada behoren ook de offshoregebieden van het Canadese continentale plat, inclusief Hudson
Bay. Deze gebieden hebben tezamen een oppervlakte van meer dan 6,5 miljoen km2.Canada is politiek opgedeeld in tien provincies en drie federale territoria. Elke provincie beheert de eigen natuurlijke bronnen. In de territoria geschiedt dit op federaal niveau, vanwege de enorme omvang en de afgelegen positie van deze gebieden en de schaarse bevolking.

De provincies zijn, van oost naar west:

 • Newfoundland. Deze provincie valt in twee delen uiteen: Labrador, het noordelijke continentale deel, en het Island of Newfoundland. Labrador, een mozaļek van rotsen, natte gebieden ('wetlands') en meren. De ruwe, bergachtige kustlijn rijst direct uit zee op. Het noorden van het gebied wordt gedomineerd door de Torngatbergen. De rivierdalen van Labrador zijn dicht bebost en de rivieren hebben veel watervallen. De rotsachtige oppervlakte van het Island of Newfoundland is bezaaid met ontelbare plassen en moerassen.
 • Prince Edward Island. Canada's kleinste provincie is betrekkelijk vlak. De kustlijn vertoont een groot aantal baaien en inhammen.
 • Nova Scotia. Dit schiereiland wordt van noordoost tot zuidwest bijna doormidden gedeeld door het zoutwatermeer Bras d'Or. In het noordoostelijke, door water van het vasteland gescheiden deel van de provincie (Cape Breton Island), verrijst een bebost hoogland. Het grootste deel van het vasteland is vlak. De kustlijn is grillig en telt dankzij vele baaien en inhammen een groot aantal natuurlijke havens.
 • New Brunswick. Een noordwestelijk plateau - 300 tot 450 meter boven de zeespiegel - wordt doorsneden door diepe valleien. De centrale hoogvlakte bestaat uit een gefragmenteerd plateau. De oostkust loopt glooiend vanaf de hoogvlakte in zee.
 • Quebec. De grootste provincie van Canada telt drie natuurlijke regio's. De plateauachtige hooglanden van het Canadese Schild vormen zo'n 80 procent van het oppervlak. De hooglanden zijn ruig en rotsachtig, bezaaid met meren. De tweede regio wordt gevormd door het Appalachengebergte. De St. Lawrencelaaglanden tot slot zijn bedekt met een dikke laag klei, wat deze regio bij uitstek geschikt maakt voor landbouw.
 • Ontario. De dichtstbevolkte provincie van Canada heeft een zoetwaterkustlijn aan de grote meren op de grens met de VS en een zoutwaterkustlijn aan de Hudsonbaai en de Jamesbaai. Er zijn hier twee natuurlijke regio's te onderscheiden. Ten eerste het Canadese Schild, dat bij de Hudsonbaai en de Jamesbaai langzaam afloopt. Als tweede de zuidelijke laaglanden die gletsjerachtige kenmerken vertonen, zoals rotsvlakten, heuvels van gletsjerpuin, leem-, klei- en zandvlakten.
 • Manitoba. Dit is de meest oostelijke van de drie prairieprovincies. De provincie wordt van het zuidoosten naar het noordwesten diagonaal verdeeld in twee topografische delen: in het oosten het Canadese Schild, in het (zuid)westen prairiegebieden. Het noordelijke deel is grotendeels met ijs overdekt. De zuidwestelijke regio is de laagste trede van de grote centrale vlakte, een prairiegebied dat uit drie niveaus bestaat. De bodem bestaat hier uit een dikke, vruchtbare kleilaag. Dit gebied wordt gescheiden van de vlakte van Saskatchewan door een smalle strook heuvelachtig gebied, de Manitoba Escarpment.
 • Saskatchewan. Tweederde deel van deze provincie valt binnen het Canadese prairielaagland, de enorme graanschuur van het land. In het noordoosten liggen de uitlopers van het Canadese Schild. De vlakte van Saskatchewan, die het tweede niveau vormt van het Canadese prairiegebied, heeft een diepe, vruchtbare bodem. Sommige delen zijn uitzonderlijk vlak, andere delen heuvelachtig met (afhankelijk van het seizoen) ontelbare poelen.
 • Alberta. Deze provincie ligt vrijwel geheel in de centrale vlakte. Het zuiden bestaat uit een droge, boomloze prairie. Naar het noorden toe maakt de prairie plaats voor populierenbossen, afgewisseld door open prairie. Nog verder naar het noorden komen gemengde bossen voor. Vanuit het zuidoosten glooit de vlakte langzaam omhoog, om uiteindelijk over te vloeien in de Rocky Mountain Foothills, deel van de westelijke Cordilleraregio. De hoge pieken van de Alberta Rockies rijzen omhoog op de grens met British Columbia.
 • British Columbia. Deze meest westelijke provincie van Canada ligt vrijwel geheel in de Cordilleraregio, die bestaat uit een aantal van noord naar zuid lopende bergketens, gescheiden door diepe valleien. In het oosten vormen de Rocky Mountains een muur van bergen, door gletsjers grillig gevormd met hoge pieken, messcherpe randen en diepe kloven. Het centrale deel wordt gemarkeerd door de Rocky Mountain Trench (trog), waar de rivieren Kootenay, Columbia, Fraser, Peace en Liard ontspringen. De arcering in het westen van de provincie is lager en breder dan in het oosten en de effecten van gletsjers zijn hier minder spectaculair. Dit gebied wordt gekenmerkt door verschillende bergketens met daartussen plateaus en meren. Het meest westelijk liggen de Coast Mountains, die zich vanaf de St. Elias Mountains - met de hoogste toppen van het continent - zuidwaarts uitstrekken. Voor de westkust liggen Vancouver Island en de Queen Charlotte Islands.

De genoemde provincies van Canada liggen alle op een lijn langs de grens met VS. Ten noorden hiervan, ongeveer vanaf de zestigste graad noorderbreedte en tot voorbij de poolcirkel, liggen de drie Canadese territoria:

 • Yukon Territorium. Dit territorium ligt recht boven British Columbia en grenst in het westen aan Alaska. Het wordt gevormd door een driehoek van bergketens, waartussen een plateau ligt van ruw en onregelmatig gevormd hoogland. De bergen en plateaus worden doorsneden door een groot aantal rivieren. De Alaska Highway verbindt Alaska via het Yukon Territorium met British Columbia en Alberta.
 • Noordwestelijke Territoria. De totale oppervlakte van deze enorme provincie bedraagt 3,3 miljoen km2. Dit enorme gebied, meer dan eenderde van de totale oppervlakte van Canada, wordt gekarakteriseerd door extreme topografische, klimatologische en biologische (flora en fauna) kenmerken. In het hele gebied komt permanente vorst voor. Door de Noordwestelijke Territoria stroomt de langste rivier van Canada, de Mackenzierivier, die het Great Slavemeer en het Great Bearmeer voedt alvorens in de poolzee uit te monden. In deze provincie komen ook de hoogste watervallen van Canada voor, van bijna 90 meter hoogte valt het water in de South Nahanni Rivier.
 • Nunavut. Op 1 april 1999 werd het nieuwste territorium van Canada een feit: het Inuit-land Nanuvut. Nunavut bestaat uit veel eilanden. Victoria Island hoort deels bij de Noordwestelijke Territoria en deels bij Nunavut. Er liggen twee stadjes op het eiland: Inuit Cambridge Bay die bij Nunavut hoort en Holman die bij de Noordwestelijke Territoria horen. Baffin Island heeft een oppervlakte van 500.000 km2. Slechts enkele nederzettingen van eskimo's, wetenschappers of militairen zorgen voor enige leven aan de kust.

Klimaat
Canada is te verdelen in vier klimaatzones. De oost- en westkust kennen een zeeklimaat. Het klimaat van de westkust is vergelijkbaar met het Nederlandse. In het noordelijke deel van Canada heerst een poolklimaat. De rest van Canada kent een landklimaat met lange, koude winters en korte, hete zomers. Een uitzondering hierop wordt gevormd door Saskatchewan en een groot deel van Alberta, waar een steppeklimaat heerst.

Bron: EVD-informatie
Alle rechten voorbehouden © 2009 | Adverteren |  Disclaimer